بازرگانی جلیلی

پیشنهاد طراحان

پیشنهاد طراحان

 

پیشنهاد طراحان سرامیک های سایز بزرگ است

سرامیک های سایز بزرگ مزایای زیادی دارند شاید بزرگترین مزیت آنها در کف منزل، بزرگتر نشان دادن فضای داخل خانه باشد. به همین خاطر توصیه اول طراحان به افرادی که در خانه های کوچک زندگی می کنند استفاده از سرامیک کف بزرگ در رنگ های روشن است.

پیشنهاد طراحان

پیشنهاد طراحان

کاشی چیست؟

کاشی های کالیبره یا رکتیفای

پیشنهاد طراحان

راهنمای نصب کاشی و سرامیک

بازرگانی جلیلی

کانال تلگرام