بازرگانی جلیلی

کاشی های کالیبره یا رکتیفای

کاشی های کالیبره یا رکتیفای

 

عملیات کالیبره کردن ابعاد محصولات کاشی، توسط ماشین آلات خاص برای دستیابی به مقاصد زیر صورت می گیرد :

الف ) افزایش دقت در ابعاد محصولات (کاهش اختلاف ابعاد)

ب ) افزایش دقت در صافی و مستقیم بودن اضلاع (خط کش کردن اضلاع)

ج ) افزایش دقت در میزان گونیا بودن محصول (کاهش انحراف از قائم الزاویه)

د ) امکان چیدمان بدون درز در کنار هم و نمایش پیوسته طرح

امروزه بیشتر محصولات باکیفیت از این تکنولوژی بهره میبرند .

 

سرامیک پرسلانی پلن سفید

سرامیک پرسلانی پلن سفید

 

کاشی چیست؟

کاشی های کالیبره یا رکتیفای

پیشنهاد طراحان

راهنمای نصب کاشی و سرامیک

بازرگانی جلیلی

کانال تلگرام